Legg til i favoritter

Tidligere prosjekter

Steffensen Maskin og Transport AS har siden starten i 1983 hvert med på de fleste større anleggsutbygginger i vår region.

Vi nevner :
  1.    Første utbygging av Smolten 1984 - 1986
  2.    Første Utbygging av smoltanlegg i Mørsvik 1985 - 1987
  3.    Veien rundt  Sørfjorden (fergefri E6 via kobbelv)
  4.    Steigenveien
  5.    Kjøpsvikveien
  6.    Utbedringsanlegg RV81 vei til Skutvik
  7.    Ulvsvågskaret skisenter
  8.    Hamarøy idrettspark.
Samt mange mindre prosjekter innen vei, vann, avløp, tomter og masseforflytting.


 

De siste ti årene har det handlet mest om smoltanlegg. Nordlaks-konsernet har 3 smoltanlegg i vår region. Disse har de siste årene vært under utbygging og modernisering, det største hittil er smolten i Mørsvikbotn. Siden 2006 til 2011 er det investert ca 330 milioner kroner i nytt smoltanlegg med tilhørende vannkraftanlegg, i det som pr. 2011 er verdens mest avanserte smoltanlegg. Ta gjerne en titt på vedlagte Youtube-snutt.
Her har vi vært hovedentreprenør på grunnarbeidene, HMS-koordinator og hovedvernebedrift i byggeperioden. 
 
Kontakt oss:

Tlf: +47 918 07 556
 E-post:  post@steffensen-maskin.no